Kurumsal

ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2010 - İstanbul
Kütük No: 34-193 / 166 

YÖNETİM KURULU

Mustafa Hilmi BAŞ (Başkan)
İbrahim KİRAS (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet ŞEKER (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mevlâna İdris (Yönetim Kurulu Üyesi)
Selim SENER (Yönetim Kurulu Üyesi)
Selman GEMUHLUOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
Tuğrul TUNA (Sayman)

Genel Koordinatör
Kâmil ENGİN